Congresorganisatie

Totaal organisatie

Onze werkwijze is erop gericht om voor diverse opdrachtgevers uit verscheidene branches bijeenkomsten te kunnen organiseren. Uniek is dat secretariële werkzaamheden en financiële administratie kunnen worden overgenomen, zodat opdrachtgevers de ruimte krijgen om zich te concentreren op hun kernactiviteit. Door jarenlange expertise levert Interactie een product van een zeer hoog kwaliteitsniveau.

Deelparticipatie

Naast het uitbesteden van de totale organisatie biedt Interactie u de mogelijkheid om een gedeelte van uw organisatie aan ons over te dragen. Interactie kan voor alle facetten zorgen, die gepaard gaan met de organisatie van verschillende soorten bijeenkomsten, waaronder congressen, symposia, round-tables, nascholingsdagen, cursussen en andere onderwijsgerelateerde evenementen. Graag stellen wij in overleg met u een dienstenpakket samen dat aan al uw wensen en eisen voldoet.

Onder ons dienstenpakket valt onder andere:

Finaniele transparantie:
Voor iedere bijeenkomst zal een volledig transparant voorstel gedaan worden. Na goedkeuring van uw kant zal deze geïmplementeerd worden. Gedurende het proces zal de penningmeester en/of andere betrokkenen op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Dit kan afgesproken worden per week of per maand, afhankelijk van uw wensen. Interactie is een PCO en daardoor gehouden aan regels met betrekking tot de kwaliteit van communicatie en financiële transparantie.

Ronde Tafel bijeenkomsten:
Interactie heeft grote ervaring in het organiseren van Ronde Tafel bijeenkomsten voor farmaceutische en medisch-technologische bedrijven en ziekenhuizen. Hierbij wordt, met een door Interactie zelf ontwikkelde methode, een behandeling of dienst met geselecteerde besluitvormers uit de desbetreffende doelgroep besproken. Er zijn verschillende vormen waarbij een DMU-analyse, SWOT-analyse en indicatieanalyse kan worden verricht. De deelnemers worden uit verschillende disciplines geselecteerd. Zo werden bijeenkomsten voor infectiologen, intensivisten, kinderintensivisten, microbiologen, SEH artsen, nefrologen, neurologen, farmacologen en verpleegkundigen georganiseerd.
Naar aanleiding van een Ronde Tafel wordt een uitgebreide rapportage geschreven. Voor referenties kunt u contact opnemen met Interactie.

Sponsoracquisitie:

Acquisitie met Interactie: een ervaring in ieders belang

Bij een congres is een juist afgewogen samenspel tussen bedrijven, deelnemers en opdrachtgevers essentieel. Immers belangen en doelstellingen kunnen uiteenlopen. Regelgeving verandert. Interactie weet altijd de juiste balans te vinden.

Belang voor de deelnemer

Voor de deelnemer gaat het met name om het uitwisselen van kennis. Dat kan ook informatie zijn die wordt verkregen bij stands, in hospitality rooms, uit informatiebrochures of in sponsored sessions. Bij voorkeur levert aanwezigheid accreditatiepunten op en is deelname mogelijk tegen acceptabele kosten. Niet alleen door BTW-voordeel op de inschrijfkosten, maar ook door bijdragen van sponsors. Dit stelt wel eisen aan de invulling. Gelukkig is Interactie gespecialiseerd in geaccrediteerde scholing, waarbij CGR en andere reclameregelgeving worden gerespecteerd.

Deelnemerregistratie:
Wij bieden u een aantal mogelijkheden voor het registreren van deelnemers. De meest gekozen methode. De meest gebruikte methode is een link naar onze SSL beveiligde inschrijfwebsite. Op deze website zijn voor Nederlandse deelnemers de betaalmethoden iDEAL, Credit Card, PayPal, Automatische SEPA Incasso en op rekening aanwezig. Voor buitenlandse deelnemers zijn er naast Credit Card en PayPal ook andere methoden beschikbaar als Direct E-banking. Voor buitenlandse deelnemers is het inschrijfformulier bovendien in het Engels beschikbaar.

Uitgeverij:
Uitgeverij Interactie is een succesvol onderdeel van de Interactie Groep, waar informatieproducten of -diensten (bijvoorbeeld boeken, proefschriften en tijdschriften) worden aangeboden of ontwikkelt. Uitgeverij Interactie publiceert of ontwikkelt, vermenigvuldigt en verspreidt informatie en maakt deze beschikbaar voor lezers of gebruikers.

Destination Management:
Wij kunnen suggesties doen voor het selecteren van innovatieve locaties, sociale en/of partner-programma’s en pre- en post conference meetings. Andere diensten kunnen omvatten: catering, themadiners, entertainment, staffing services zoals gastvrouwen/gidsen en hotel- en transportondersteuning. Wij evalueren uw wensen en zullen vervolgens een aanbod op maat ontwikkelen waarin de sfeer van uw vereniging of bedrijf gehandhaafd blijft en de budgettaire beperkingen van uw evenement respecteren. De creatieve inbreng van Interactie kan van onschatbare waarde zijn in het bereiken van uw doelen. Wij zullen u ontlasten van logistieke obstakels in het proces. Interactie biedt op maat gemaakte oplossingen voor uw behoeften maar probeert ook om low-cost programmaopties te selecteren. 

Medisch Simulatiecentrum

Maatwerk voor medische trainingen in o.a. IC en OK setting.
 

Congres- en cursusorganisatie

Het verbinden van expertise leidt tot grotere prestaties.
 

Verenigingsmanagement

Van bestuursondersteuning tot financiële- en ledenadministratie.
 

Interactieve diensten

Interactie krijgt een geheel nieuwe betekenis...