Mythen Missers en Maatwerk + Meesterwerk Circulatie 2019

Mythen Missers en Maatwerk + Meesterwerk Circulatie 2019

Schrijf je hier in voor het congres Mythen, Missers en Maatwerk + Meesterwerk Circulatie op woensdag 4 december 2019 in het Van der Valk Hotel te Veenendaal.


Online inschrijving is gesloten. U kunt zich ter plekke aanmelden bij de registratiebalie in Veenendaal. De betaling verloopt via PIN of creditcard.


Programma Locatie

Beschikbaar: Inschrijven is niet (meer) mogelijk of kies een andere datum.

Vanaf: € 195,00

Prijs zoals samengesteld: € 0,00

Functiegroep 1: € 195,00 Functiegroep 2: € 230,00
AGIO’s, AGNIO’s, Anesthesiemedewerkers, Artsassistenten van betrokken specialismen, CCU-verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, SEH-verpleegkundigen. Anesthesiologen, Cardiologen, Cardio-thorocaal chirurgen, Chirurgen, Fellows, Intensivisten, Internisten, Longartsen, SEH-artsen en Ziekenhuisapothekers.

Registreren is eenvoudig!

Heeft u vragen over een bijeenkomst? Neem dan contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 0318-693501. Ons e-mailadres is info@interactiegroep.nl

 

Stap 1: Maak uw keuze

Kies op deze pagina de opties die op u van toepassing zijn (indien van toepassing). Klik vervolgens op de oranje knop 'In winkelwagen'.
 

Stap 2: Controleer uw winkelwagen

De door u gekozen opties worden aan de winkelwagen toegevoegd. Als alles naar wens is, dan klikt u op 'Naar afrekenen'.
 

Stap 3: Persoonlijke gegevens en afrekenen

Dit is de laatste stap. Hier kunt u o.a. uw persoonlijke gegevens invoeren en een betaalmethode kiezen.
 

Bevestiging per e-mail

U ontvangt vrijwel direct een bevestiging van inschrijven per e-mail.
 

Factuur

Uw inschrijving wordt op werkdagen door Interactie gecontroleerd. Over het algemeen ontvangt u dezelfde werkdag de factuur per e-mail. Deze factuur is voorzien van de gegevens van de deelnemer en kunt u daarom declareren bij uw werkgever.

Aanmelden e-mail mailing

Indien u gerelateerde informatie wilt ontvangen van congressen en cursussen in uw vakgebied, dan kunt u zich hier aanmelden.

Aanmelden

Details

BTW informatie

 • Over nascholing georganiseerd door Interactie Opleidingen BV wordt geen BTW geheven. Interactie Opleidingen BV is een CRKBO BTW-vrijgestelde onderwijsorganisatie.
 • Over overige activiteiten georganiseerd door Congresbureau Interactie BV wordt BTW laag of -hoog geheven.

De deelnameprijs van het congres bedraagt € 195,00 voor verpleegkundigen en € 230,00 voor artsen. De deelnameprijs bestaat uit diverse bedragen die belast zijn met het hoge en het lage BTW tarief (bijvoorbeeld zaalhuur, catering, etc.). Daarnaast is een gedeelte van de deelnameprijs vrijgesteld van BTW.

Artikel Verpleegkundigen Artsen BTW
Congres € 170,00 € 205,00 BTW vrijgesteld
Belast aandeel deelnamebedrag inclusief BTW laag € 25,00 incl. BTW € 25,00 incl. BTW BTW laag
TOTAAL € 195,00 € 230,00 Incl. BTW

Extra informatie

Organisator Interactie Opleidingen BV
Datum Woensdag 4 december 2019
Locatie Van der Valk Hotel, Veenendaal
Annuleringsvoorwaarden
 • Annulering van het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing door de deelnemer dient schriftelijk te geschieden.
 • Annulering door de deelnemer is zonder kosten mogelijk tot acht weken voor aanvang van het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing. Cursusmateriaal kan niet geannuleerd worden. Bij annulering tussen acht weken en vier weken voor aanvang van het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing is de deelnemer 50% van de cursusprijs verschuldigd. Bij annulering later dan vier weken voor aanvang van het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing is de deelnemer de gehele cursusprijs verschuldigd.
 • De deelnemer kan een vervanger aan het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing laten deelnemen, mits dit vier weken van te voren schriftelijk bij Interactie is gemeld en Interactie hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend en mits de deelnemer voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Indien een vervanger van de deelnemer aan het congres / symposium / evenement / bijeenkomst / scholing deelneemt, is de vervanger de cursusprijs verschuldigd.
Doelgroepen
 • Anesthesiemedewerkers
 • Arts-assistenten van betrokken specialismen
 • CCU-verpleegkundigen
 • IC-verpleegkundigen
 • SEH-verpleegkundigen
 • Anesthesiologen
 • Cardiologen
 • Chirurgen
 • Fellows Intensive Care
 • Intensivisten
 • Internisten
 • Longartsen
 • SEH-artsen
 • Ziekenhuisapothekers
Aanvangsniveau

Postacademisch onderwijs. Zie de doelgroepen voor meer informatie.

Doelstellingen

Er zijn geen specifieke doelstellingen op deze scholing van toepassing.

Vrijstellingenbeleid

Er is geen vrijstellingenbeleid van toepassing op deze scholing.

Examen

Een examen is niet van toepassing bij deze scholing.

Studiebelasting

Er is geen specifieke studiebelasting op deze scholing van toepassing.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten
 • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA): 5 punten
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV): 5 punten
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT): 5 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA): 5 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC): 5 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN): 5 punten
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA): 5 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH): 5 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN): 5 punten

Programma Mythen Missers en Maatwerk + Meesterwerk Circulatie 2019

09.30 uur Opening
  Mythen
09.35 uur

Over een tamponade hoef je niets te weten: toch kansloos
Het ABC van de circulatoire veranderingen tijdens een acute harttamponade. Welke behandelconsequenties zijn er?
Tamponade is een levensbedreigende situatie. Voor thoraxchirurgen is dit bijna dagelijkse kost, maar andere artsen zullen hier veel minder vaak in aanraking mee komen. Wat is precies de pathofysiologie, hoe stel je de diagnose en wat is de beste behandeling. In deze voordracht gaan we in op de kneepjes van de behandeling.
Prof. dr. J.G. van der Hoeven, internist-intensivist, Radboudumc, Nijmegen

10.00 uur Een pacemaker is voor de cardioloog. Consult graag
Wat moet de intensivist en IC-verpleegkundige weten van pacemakers op de IC? Wat kunnen we zelf wel en niet instellen/oplossen?
Dr. J. Van den Brule, cardioloog-intensivist, Radboudumc, Nijmegen
10.25 uur

Er gaat niets boven het menselijk brein bij shock. Weg met de computer.
Kunnen we big data en artificial intelligence gebruiken om beslissingen te nemen om shock te behandelen? Gaan computeralgoritmes de mens verslaan?
De computer verovert in hoog tempo de geneeskunde en ook binnen de intensive care is de computer niet meer weg te denken. Shock kent vele diagnosen en behandelmogelijkheden die allemaal op de juiste tijd en in de juiste volgorde toegepast moeten worden. Kan de computer hier ons bij helpen en kan de computer het wellicht beter? In deze voordracht zullen we hier nader op ingaan.
Prof. dr. J.G. van der Hoeven, internist-intensivist, Radboudumc, Nijmegen

10.50 uur Discussie
11.00 uur Pauze en standbezoek
  Missers
11.30 uur eCPR bij out-of-hospital-cardiac arrest: sprong vooruit, of dure hype?
Moet elke patiënt met extracorporele circulatie worden gereanimeerd? Zien kleinere ziekenhuizen in de toekomst de reanimatiepatiënten voorbij rijden naar eCPR centra?
Dr. D. Reis Miranda, anesthesioloog-intensivist, Erasmus MC, Rotterdam
11.55 uur

Het is een kunstfout elke septische shock patiënt de cocktail Vitamine C, Vitamine B1, en corticosteroïden te onthouden
Een studie toonde een verbetering van de overleving bij septische shock van deze cocktail aan. Moeten we het aan elke septische shock patiënt geven?
Door een studie door de Amerikaanse intensivist Paul Marik, waarbij een cohort patiënten behandeld met deze cocktail een veel betere overleving had dan een historische controlegroep in het zelfde ziekenhuis, is een mediahype ontstaan. Nieuwszenders, Twitter en Facebook ontploften na de publicatie en berichten over een wondermiddel dat eindelijk de sterfte aan sepsis belangwekkend kon verminderen.
Hoewel de evidence nog gering is, geven sommige intensivisten deze cocktail al aan hun patiënten, omdat er weinig bijwerkingen van zouden zijn. Baat het niet dan schaadt het niet? Anderen wachten op de evidence van nieuwe goed opgezette RCTs. Wat is nu de actuele stand van zaken? Wat is wijsheid?
Dr. A.R.H. van Zanten, Internist-intensivist, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

12.20 uur De ballonpomp is obsoleet bij cardiogene shock
Wat zijn de voor- en nadelen van een ballonpomp? Zijn er nog indicaties voor een intra-arteriële ballonpomp bij patiënten met cardiogene shock?
Dr. J. Van den Brule, cardioloog-intensivist, Radboudumc, Nijmegen
12.45 uur Discussie
12.55 uur Lunchpauze en standbezoek
  Maatwerk
13.45 uur Breed-spectrum vasopressor therapie
Bij de behandeling van shock zijn er verschillende vasopressoren beschikbaar. Vaak worden ze na elkaar gegeven. Moeten we niet direct met meerdere tegelijk starten?
Drs. D.H.T. Tjan, Intensivist, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
14.10 uur Non-invasieve hemodynamische monitoring: wanneer op de IC?
Er is een verschuiving gaande van invasieve naar non-invasieve hemodynamische bewaking. Kunnen we de cardiac output en bloeddruk op de IC veilig non-invasief bewaken?
De laatste jaren zijn de niet-invasieve en minimaal invasieve hemodynamische monitors in opmars. Deze monitors kunnen worden ingezet ter diagnostiek en om richting te geven aan behandeling. Echter, het minder-invasieve karakter van deze monitors maakt dat betrouwbaarheid voor sommige patiëntengroepen onvoldoende is. Deze presentatie gaat in op de indicaties en contra-indicaties voor het gebruik van deze monitors bij verschillende patiënt populaties wat betreft het meten van hemodynamische parameters als ook het gebruik ervan rondom het sturen van volume-therapie.
Dr. C. Hofhuizen, internist-intensivist, Radboudumc, Nijmegen
14.35 uur Discussie
14.45 uur Pauze en standbezoek
  Meesterwerk
15.15 uur

Rol van echografie bij shock op de IC: kansen en beperkingen
Wat zijn de voordelen maar ook de limitaties van point-of-care echografie bij shock. Wanneer kies je bijvoorbeeld toch voor invasieve thermodilutie technieken
Echografie is onmisbaar voor de diagnostiek en behandeling van shock. Toch kunnen er ook veel foute beslissingen genomen worden op basis van echografische bevindingen. In deze voordracht bespreken we welke parameters nu van waarde zijn gebleken en hoe deze in de praktijk toegepast kunnen worden.
Prof. dr. J.G. van der Hoeven, internist-intensivist, Radboudumc, Nijmegen

15.40 uur

Transpulmonale thermodilutie metingen 2.0
Een cardiac output kun je er mee meten, dat kan iedereen. Maar laten we niet een schat aan informatie liggen. Interpretaties voor gevorderden.
De transpulmonale thermodilutiemeting genereert, naast cardiac output, een groot aantal getallen. Ik zal ingaan op de betekenis en fysiologische achtergrond van deze metingen/berekeningen. Interactief gaan we een aantal denkbeeldige situaties analyseren. Bijvoorbeeld wat te doen als uw patiënt een lage cardiac output en tevens een lage CFI heeft? Dit tegen de achtergrond van de (recente) literatuur. Kortom: advanced PiCCO!
Dr. J. Lemson, anesthesioloog-intensivist, Radboudumc, Nijmegen

16.05 uur Discussie
16.15 uur Afsluiting
 

Medisch Simulatiecentrum

Maatwerk voor medische trainingen in o.a. IC en OK setting.
 

Congres- en cursusorganisatie

Het verbinden van expertise leidt tot grotere prestaties.
 

Verenigingsmanagement

Van bestuursondersteuning tot financiële- en ledenadministratie.
 

Interactieve diensten

Interactie krijgt een geheel nieuwe betekenis...