Programma Vitaal bedreigde patient

Elke dag sterven patiënten in ziekenhuizen als gevolg van onbedoelde schade waarbij dit bij een deel van de patiënten voorkomen had kunnen worden. Door op de vroege signalen van klinische verslechtering te reageren, wordt de overlevingskans vergroot.

Een vitaal bedreigde patiënt is een patiënt waarbij één of meer vitale orgaanfuncties, zoals ademhaling, circulatie en bewustzijn, zodanig verstoord zijn dat zij dreigen te falen. Patiënten met bedreigde vitale functies hebben passende zorg nodig om vermijdbare schade en potentieel overlijden te voorkomen.

Het is essentieel dat afdelingsverpleegkundigen specifieke scholing krijgen in het vroegtijdig herkennen van de vitaal bedreigde patiënt. Met behulp van scenario's kunt u leren hoe u dient te handelen.

De eendaagse interactieve training omvat alle essentiele informatie en trainingsmogelijkheden om succesvol te kunnen handelen.

Herkenning van de vitaal bedreigde patiënt

  • Inzicht in de risico's van bedreiging van vitale functies
  • Gebruik van de criteria voor het beoordelen van de vitaal bedreigde patiënt
  • Consequent meten van vitale functies volgens de ABCDE-methode
  • Snelle en juiste beoordeling van de bedreigde patiënt, 24 uur per dag
  • Leren vertouwen op het verpleegkundig 'niet-pluis gevoel'

Inroepen van adequate hulp

  • Effectieve communicatie (SBAR) met de arts
  • Het meten en benoemen van de Early Warning Score (EWS, SIT-score)
  • Het oproepen van het Spoed Interventie Team (SIT, outreach team)

Programma

08.30 Registratie
09.00 Opening door de trainer en voorstelronde
09.05 Plenaire sessie: belang van vroege herkenning van de vitaal bedreigde patient
09.30 Interactieve training ABCDE-methode
11.00 Pauze
11.15 Interactieve training: communicatie tussen verpleegkundige en arts volgens de SBAR en EWS methode
12.45 Lunch
13.30 Scenariotraining met video-feedback
15.00 Afsluiting en evaluatie
15.20 Uitreiking deelnamecertificaat
 

Medisch Simulatiecentrum

Maatwerk voor medische trainingen in o.a. IC en OK setting.
 

Congres- en cursusorganisatie

Het verbinden van expertise leidt tot grotere prestaties.
 

Verenigingsmanagement

Van bestuursondersteuning tot financiële- en ledenadministratie.
 

Interactieve diensten

Interactie krijgt een geheel nieuwe betekenis...