Optimale Organisatie van de Intensive Care

Maandag 14 mei 2018

Sessie A Acute zorg
Kwaliteit en toezicht in de acute zorg
9:30 Wat vindt de IGJ van de kwaliteit van acute zorg in Nederland?
TBA
10:00 Wat betekent het om onder toezicht van de IGJ te staan
De heer Olof Suttorp MD MBA, Voorzitter Raad van Bestuur, Amphia Ziekenhuis, Breda
10:30 De visie van de zorgverzekeraar: ZN?
TBA
11:00 Pauze
Sessie B Intensive Care
11:30 IC zorg vanuit internationaal perspectief: kunnen we leren?
Prof. dr. A.R.J. Girbes, klinisch farmacoloog, VU medisch centrum, Amsterdam
12:00 Regionalisatie van IC zorg: hoe ver zijn we?
Drs. D.H.T. Tjan, anesthesioloog-intensivist, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
12:30 Passende zorg op de IC: moet alles wat kan? De betekenis van anticiperende besluitvorming
Prof. dr. J.H.H. van Delden, hoogleraar Medisch Ethiek, Universitair Medisch Centrum Utrecht
13:00 Lunch
Sessie D Acute zorg
14:00 Gaat eHealth de acute zorg veranderen?
Prof. dr. D.E. Atsma, cardioloog, Leids Universitair Medisch Centrum
14:30 De niet-reanimerenvraag: wannneer is het goed moment?
Dr. M.A. Kuiper, intensivist-neuroloog, Medisch Centrum Leeuwarden
15:00

Implementatie van nieuwe technologie in de acute zorg
Drs. D.B. Schockman, anesthesioloog-intensivist, Amphia Ziekenhuis, Breda

15:30 Pauze
Sessie E Acute zorg
Patient versus budget
16:00 Value in de acute zorg, wat wil de patiënt zelf
Dr. L. Vloet, Lector Acute Intensieve Zorg, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
16:30 Hoe zet ik een sepsis kwaliteitsysteem op in mijn ZH in relatie tot de IC
Dr. A.R.H. van Zanten, internist-intensivist, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
17:00 Afsluiting en borrel
18:30 Diner

Dinsdag 15 mei 2018

Sessie A Acute zorg
Kwaliteit en toezicht in de acute zorg
9:30 Wat vindt de IGJ van de kwaliteit van acute zorg in Nederland?
TBA
10:00 Wat betekent het om onder toezicht van de IGJ te staan?
TBA
10:30 Pauze
Sessie B Intensive Care
11:00 Ziekenhuisfinanciën: hoe zit dat in elkaar?
Drs. R. Leber, lid Raad van Bestuur, Amphia Ziekenhuis Breda
11:30 Evacuatie van de IC bij calamiteit
Drs. J.I van der Spoel, Intensivist, VU Medisch Centrum, Amsterdam
12:00 Pro-con debat: De IC standaard is beter dan de IC richtlijn die het niet heeft gehaald
Pro: prof. dr. D.A.M.P.J. Gommers, afdelingshoofd Intensive Care, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
Con: prof. dr. P.H.J. van der Voort, Intensivist, OLVG, Amsterdam
13:00 Lunch
Sessie D Acute zorg
14:00 (Ont)Regel de Zorg: kan dat ook in de Acute Zorg?
Prof. dr. A.R.J. Girbes, Intensivist-klinisch farmacoloog, VU Medisch Centrum, Amsterdam
14:30 Kwaliteitskader Spoedzorg: stand van zaken
Prof.dr. J.A.M. Kremer, Hoogleraar patientgerichte innovatie, Radboudumc, Nijmegen
15:00 Pauze
Sessie E Acute zorg
15:30 Hoe houd ik mijn personeel in de acute zorg in het ziekenhuis
TBA
16:00 Keynote: Zijn Ics en SEHs voorbereid op een aanslag met gifstoffen
Prof. dr. D.W de Lange, intensivist, Universitair Medisch Centrum, Utrecht
16:30 Afsluiting

 

Deze categorie bevat geen congressen, cursussen of producten.

 

 

Medisch Simulatiecentrum

Maatwerk voor medische trainingen in o.a. IC en OK setting.
 

Congres- en cursusorganisatie

Het verbinden van expertise leidt tot grotere prestaties.
 

Verenigingsmanagement

Van bestuursondersteuning tot financiële- en ledenadministratie.
 

Interactieve diensten

Interactie krijgt een geheel nieuwe betekenis...